Abone ile Müşteri arasında ne tür farklar var?

Geleneksel iş modelleri ve abonelikli iş modelleri arasında bazı büyük farklılıklar vardır ve bu farklılıklar müşteriler ve abonelerle başlar. Müşteri ve abonenin hangi durumlarda ayrıştığına bir göz atalım.

1. Satın alma alışkanlıkları

Bir işletme sahibi için müşteri demek, ürününü satın alan insanlar demektir.
Ancak,  abonelikli iş modelleri söz konusu olduğunda müşteri normalde olduğundan daha farklı bir anlam ifade ediyor. Abonelikli ticarette, bir müşteriyi “abone” olarak tanımlamak daha doğru. Bu iş modelinde, tek bir satın alma olayı, periyodik olarak tekrarlayan bir satın almalar zinciriyle yer değiştiriyor. Genel olarak, abonelere sahip olmak sıradan müşterilerinin olmasından çok daha iyidir.

2. Satıcı ile alıcı arasındaki iletişim

Satıcı ile müşteri arasında güçlü bir iletişim ve bağ kurmak zordur, çünkü müşteri tek seferlik (veya periyodu belirli olmayan aralıklarla) bir satın alım yapar. Müşterinin tekrar ne zaman geleceği belirsizdir.

Satıcı ile abone arasında ise daha güçlü bir bağ olur, çünkü abone belirli periyotlarla satın alma işlemini tekrarlar. Böylece aralarında daha güçlü bir iletişim oluşur, birbirlerini daha iyi tanırlar. Özellikle satıcının aboneleri tanıması, pazarlama gibi birçok aşamada oldukça önemlidir.

3. Yaşam Süresi Değeri (LTV)

Yaşam Süresi Değeri (Lifetime value-LTV) bir alıcının uzun vadede sana sağladığı kazançtır. Abonelerin olduğunda her bir abonenin Yaşam Süresi Değeri, normal bir müşterinden daha yüksek olur, çünkü abonenin satın alımları gelecekte tekrarlanacaktır. Yani bir abonenin sana yaşam boyu getirdiği kazanç, bir müşterinin getirdiğinden doğal olarak daha yüksektir.

4. Arz-Talep Dengesi

Müşterilerin tekrar ne zaman satın alım yapacağı bilinmediğinden arz-talep dengesini kurmak zordur.

Ancak, abonelerin olduğunda şöyle cümleler kurabilirsin: “X tarihlerinde abonelikleri tekrarlanan yüzde X’lik bir abone hareketine sahip olan X sayıda abonem var.” 

Yani, abonelerin olduğunda bir sonraki periyotlarda ne kadar ürüne ihtiyaç duyduğunu önceden tahmin etmen kolaylaşır. Böylece arz-talep dengesini daha doğru kurarsın.

5. Marka Bağlılığı

Marka bağlılığını arttırmak sıradan şirketler için oldukça zordur, ancak abonelikli iş modelinde marka bağlılığını arttırmak için birçok opsiyonun olur. Abonelerini daha iyi tanıdığın için onların taleplerine daha hızlı yanıt verirsin. Ayrıca, her ay abonelerine gönderdiğin kutulara ufak hediyeler, sürprizler ekleyerek onları şaşırtmak gibi seçeneklerin de var.

Bonus: Aboneler nasıl edinilir?

Abonelerin geleneksel müşterilere göre sana daha büyük avantajlar sağlamasıyla şu soruyu aklından geçirmen akıllıca olur: İş modelim için aboneler edinmeye nasıl başlayabilirim?

Startsub.com‘u kullanarak basit ve doğrudan bir şekilde güçlü bir abonelikli iş modeli oluşturabilirsin.  Halihazırda bir ürün sunuşun ve iş modelin olsa bile abonelikli sistemi işine entegre etmek üzerine de düşün. Eşsiz bir abonelik e-ticaret sistemi kurmak için ürünlerinin misyonunu ve temasını kullanarak yepyeni bir deneyim yaratabilirsin. Basitçe, müşterilerine aldıkları ürünleri otomatik olarak gönderme imkanı sunabilirsin.
Kendi kutu abonelik işini 15 dakikada kurmak için Startsub.com‘a e-posta adresini bırakman yeterli!

1 Comment

  1. bu blogta güzel paylaşımlar sunmuşsunuz emeğinize sağlık abone bulmak daha mantıklı geldi bana.

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat